Picture of nongnuch sukvaree
ปฏิทินสอบ "แอดมิชชั่น 'ปี 57"
by nongnuch sukvaree - Monday, 29 October 2012, 04:07 PM
 

 

 

ปฏิทินสอบ "แอดมิชชั่น 'ปี 57"

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ. ว่า ที่ประชุมยืนยันปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2556

อีกทั้งได้ทบทวนและเห็นชอบปฏิทินแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้

รับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ เดือนพ.ย. 2556

สอบ 7 วิชาสามัญ ม.ค. 2557

รับสมัครการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557 ธ.ค. 2556

สอบวันที่ 1-4 มี.ค. 2557

ประกาศผลสอบวันที่ 10 เม.ย. 2557

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2556 ปลายเดือน ก.พ. 2557

ประกาศผลสอบ O-NET ต้นเดือน เม.ย. 2557

รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5-16 เม.ย. 2557

รับชำระเงินค่าสมัครสอบวันที่ 5-18 เม.ย. 2557

สอบวันที่ 10-13 พ.ค. 2557

ประกาศผลสอบวันที่ 7 มิ.ย. 2557

สำหรับการจำหน่ายระเบียบการแอดมิชชั่นกลางปีการศึกษา 2557 วันที่ 5-15 มิ.ย. 2557

รับสมัคร วันที่ 8-15 มิ.ย. 2557

ชำระเงิน วันที่ 8-17 มิ.ย. 2557

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 28 มิ.ย. 2557

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 ก.ค. 2557

และประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 ก.ค. 2557

ศ.ดร.สมคิดกล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมมอบให้คณะทำงานศึกษาระบบแอดมิชชั่นของทปอ.ในส่วนของการปรับปรุงสอบ 7 วิชาสามัญ จากเดือน ม.ค. ให้ใกล้เคียงกับการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557 ในเดือน มี.ค. เนื่องจากการสอบมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

และถ้าสอบเดือน ม.ค. จะติดขัดปัญหาเรื่องการเรียนหลักสูตรวิชารักษาดินแดน (รด.)

ซึ่ง ทปอ.ไปหารือกับผู้บังคับการกรมรักษาดินแดนให้ขยับการเรียนออกไป

และการสอบ GAT-PATครั้งที่ 2/2557 ตรงกับ พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงโรงเรียนจัดกิจกรรมของนักเรียน

นอกจากนี้ที่ประชุมขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยสอบรับตรงใกล้เคียงกับเดือน ม.ค. เพื่อลดค่าใช้จ่าย การวิ่งรอกสอบของนักเรียน ซึ่งเท่าที่รับฟังความคิดเห็นอธิการบดีแต่ละแห่งค่อนข้างเห็นด้วย

อธิการบดีฯ ระบุอีกว่า ตนได้รายงานที่ประชุมเรื่องการหารือสำนักงบประมาณ 2 ประเด็นคือ

1. สำนักงบฯ เห็นชอบหลักการ การปรับเงินเดือนพนักงานในส่วนของพนักงานที่ใช้เงินรายได้แผ่นดินให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นแบบคลื่นกระทบฝั่งเป็นฐานสำหรับการคิดคำนวณ แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องจำนวนเงิน ซึ่งสำนักงบฯ จะรับไปพิจารณา

2. สำนักงบฯ เห็นชอบตามหลักการที่ ทปอ.เสนอคิดคำนวณรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จะนำมาสมทบการก่อสร้างต่าง ๆ จากเดิมมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้ของตนเองสมทบในจำนวนที่มาก อาทิ ใช้งบประมาณตนเองสมทบอย่างต่ำ 35-80% ทำให้มหาวิทยาลัยต้องรับภาระงบประมาณ จากนี้สำนักงบฯ รับปากว่าจะไปดูรายละเอียดต่าง ๆ และยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจะสมทบเงินในการก่อสร้างลดลง.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


 
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 Today Tuesday, 13 October 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
อาคาร ว.วิโรจน์ 89/1 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน กรุงเทพฯ 10400.
E-mail : elearning.kusol@gmail.com